Altres serveis

La nostra experiència ens permet d’escometre actuacions professionals en l’àmbit de valorar empreses o parts d’empreses. En els darrers anys, estem portant a terme actuacions com a administradors concursals o com a experts independents nomenats pel Registre Mercantil.

Els nostres socis posseeixen una considerable experiència en la realització  d’informes pericials que es requereixen en processos judicials; alguns dels nostres professionals tenen una doble formació econòmica i jurídica, la qual cosa representa un element intel·lectual important a l’hora d’emetre posicionaments professionals.