Josep Serra

Barcelona, 1958
jserra@bovemontero.com

Censor Jurat de Comptes, Economista

Llengües: català, castellà, anglès

Formació

  • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials

Càrrecs en Institucions

  • Membre Interí del Consell Directiu d’HLB International (HLBI.com)
  • Membre de la Comissió d’Assessors Fiscals i de Comptabilitat del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC)
  • Membre de la Comissió Nacional per a l’elaboració d’un llibre blanc sobre millores a introduir en la comptabilitat financera i en la informació financera

Afiliacions professionals

  • Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
  • Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)
  • Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)
  • Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID)
  • Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC)

Altres activitats

  • Ponent de temes professionals en fors, seminaris, conferències i congressos