Alfredo Sainz

Bilbao, 1956
asainz@bovemontero.com

Censor Jurat de Comptes, Economista

Llengües: castellà, anglès

Formació

  • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials

Afiliacions professionals

  • Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
  • Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)

Altres activitats

  • Ponent habitual en seminaris i jornades professionals

Publicacions

  • Diversos articles d’opinió en temes relacionats amb la professió