avís legal

Objecte

El lloc web www.bovemontero.com, és propietat de la Firma Bové Montero y Asociados, S.L., NIF. B-08639734, amb domicili al carrer Marià Cubí,7 E-08006, Barcelona, Espanya; inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Foli 211, Tom 34002, Full 4890.

El seu objectiu principal és donar a conèixer als clients de Bové Montero y Asociados, S.L., possibles clients i usuaris en general, els serveis i productes de la Firma, així com facilitar-los informació considerada rellevant que els pugui ser d’utilitat.

La utilització del lloc web www.bovemontero.com implica l’adhesió expressa , plena i sense reserves a les Condicions Generals recollides en aquest document. Les Condicions Generals poden veure’s ampliades o modificades per condicions particulars en relació amb l’accés per part de l’usuari a continguts o serveis concrets prestats en el lloc. Bové Montero y Asociados, S.L. recomana llegir les Condicions Generals, i en el seu cas les particulars, cada cop que s’accedeixi al lloc web, ja que ambdues poden ser modificades en qualsevol moment.

Condicions d’accés i de servei

La informació i els serveis oferts pel lloc www.bovemontero.com són, tret que expressament es digui el contrari, d’accés lliure i gratuït. L’accés a determinats serveis te com a requisit previ que l’usuari s’enregistri, facilitant tota la informació sol·licitada, de manera actual i certa. Totes les dades personals facilitades quedaran adequadament protegides (veure política de privacitat). 

Bové Montero y Asociados, S.L. es reserva el dret a interrompre en qualsevol moment i sense previs avís, de manera temporal o definitiva, l’accés al lloc www.bovemontero.com, així com la prestació de la informació i serveis en ell continguts.

Responsabilitat

Bové Montero y Asociados, S.L. no és responsable en cas d’interrupcions, endarreriments o errors en el funcionament del lloc web, dels seus serveis i dels seus continguts, ni en general de qualsevol incidència que tingui el seu origen en actuacions doloses d’usuaris o causes de força major.
Els continguts inclosos en les pàgines del lloc web són facilitats de bona fe per Bové Montero y Asociados, S.L. amb informació   procedent tant de fonts internes (elaboració pròpia) com externes a la pròpia companyia. Bové Montero y Asociados, S.L. no garanteix l’exactitud o l’actualització de les dades o textos disponibles, tot i que inverteix els seus millors esforços perquè així sigui. Bové Montero y Asociados, S.L. recomana no prendre cap decisió de transcendència basant-se únicament en la informació continguda en el lloc web i sense consulta prèvia directa amb algun dels seus professionals. Tant l’accés a les pàgines, com l’ús de la informació, continguts i serveis es realitza sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’usuari.

Bové Montero y Asociados, S.L. no és responsable, ni directa ni indirectament, dels serveis, informacions, etc. Continguts en els llocs web als quals es facilita l’accés mitjançant enllaços hipertextuals.

Utilització del lloc web i dels serveis pels usuaris

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web www.bovemontero.com, els serveis i les informacions que hi conté d’acord amb la llei i les presents condicions generals, la moral, els bons costums i l’ordre públic. Per aquest motiu s’abstindrà d’utilitzar el lloc o els seus serveis amb fins il·lícits, contraris a les presents Condicions Generals o lesius dels drets i interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin perjudicar-los o inutilitzar-los.

Així mateix, i tret que hagi obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de Bové Montero y Asociados, S.L., l’usuari s’abstindrà d’obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos o arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del lloc o dels serveis, emprant mitjans distints que s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o els quals s’utilitzin habitualment a aquest efecte a Internet.

 

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts, noms, logotips, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web de www.bovemontero.com estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de Bové Montero y Asociados, S.L. Queda prohibida la seva utilització amb fins comercials, així com la seva modificació o descompilació. La realització de còpies per a ús no personal i la distribució queden també prohibides, tret que expressament s’indiqui el contrari. En aquest cas la distribució comercial no autoritzada haurà d’exercir-se sempre d’acord amb els principis de la bona fe i la legislació aplicable.


Protecció de Dades


Als efectes d’allò que disposa la normativa vigent a Espanya relativa a la protecció de dades de caràcter personal (que és consistent amb la Directiva Europea 95/46/EC), Bové Montero y Asociados, S.L. informa als usuaris que les dades personals per ells subministrades en el lloc web seran recollides en un fitxer automatitzat creat a aquest efecte per a poder gestionar les seves peticions i enviar-li informació per qualsevol mitjà inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès. En facilitar les seves dades, vostè ens dóna el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat per mitjà de correu electrònic o mitjà equivalent.
Les dades personals dels usuaris rebran tractament secret i confidencial per part de Bové Montero y Asociados, S.L., que adoptarà a aquest efecte les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia. L’usuari consenteix expressament que aquestes dades puguin ser comunicades a un tercer per part de Bové Montero y Asociados, S.L. per al compliment de finalitats directament relacionades amb les seves funcions.
L’usuari declara que les dades personals subministrades són exactes i completes i es compromet a actualitzar-les quan sigui necessari, de manera que en tot moment responguin amb veracitat a la seva situació actual.

Bové Montero y Asociados l’informa sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació i d’oposició mitjançant petició escrita dirigida a la següent adreça de correu  webmaster@bovemontero.com, o Bové Montero y Asociados, S.L., C/ Mariano Cubí, 7, E-08006 Barcelona.

Utilització de cookies
Aquest lloc web no utilitza cookies, ni qualsevol altre aplicació que permeti l’obtenció de dades personals sense el consentiment de l’afectat.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. De tota controvèrsia que pogués derivar-se de la utilització del lloc web o de la interpretació o l’aplicació d’aquestes Condicions Generals, serà d’aplicació la legislació espanyola, essent els òrgans competents per a la resolució de qualsevol disputa els Jutjats o Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.