Flash Recursos Humans

Flash Recursos Humans és una publicació electrònica en espanyol que prepara amb periodicitat semestral el nostre departament de Recursos Humans per mantenir informats als nostres clients sobre temes d’actualitat en l’esmentat camp.

Si desitja que l’informem quan actualitzem les nostres publicacions,  registri’s.