Flash laboral

Flash laboral és una publicació electrònica en espanyol que prepara amb periodicitat trimestral el nostre departament jurídic i de gestió laboral per tal de mantenir informats als nostres clients sobre les darreres novetats en els esmentats camps.

Si desitja que l’informem quan actualitzem les nostres publicacions,  registri’s.