Bonews

La revista BONEWS s’edita periòdicament, amb l’objectiu de mantenir puntualment informats als nostres clients sobre canvis a la normativa tributària, comptable, laboral i mercantil que els afecti o pugui afectar-los.

Si desitja que l’informem quan actualitzem les nostres publicacions, registri’s.